vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Documentació

DOCUMENTACIÓ

A la secció de documentació de la nostra escola, trobareu una col·lecció completa de documents i polítiques que defineixen el funcionament i les pràctiques del nostre centre. Aquesta documentació ofereix transparència i facilita l’accés a la informació rellevant per a estudiants, pares, personal docent i altres parts interessades. Exploreu els enllaços a continuació per accedir a la informació que necessiteu.

El pla de convivència és un instrument que estableix les normes, els procediments i les estratègies per a la gestió dels conflictes i la millora de la convivència dins del centre educatiu.

Aquí trobareu el Pla de Convivència del nostre centre.

Les escoles Vedruna compartim una Proposta Educativa, amb uns eixos vertebradors i un estil educatiu que posen la persona en el centre del procés educatiu.

Aquí trobareu el Protocol.

El Pla Lingüístic de Centre és l’instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l’aplicació del Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural d’acord amb les característiques pròpies del centre i de l’alumnat.

Aquí trobareu el nostre PLC.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu. Aquestes normes són essencials per garantir un funcionament eficient i harmoniós de l’escola.

Aquí teniu dos documents d’interès:

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Aquesta estratègia ha de tenir com a referent el Pla d’Educació.

A continuació trobareu dos documents imoportants:

Feu clic aquí per accedir a la informació sobre la política de qualitat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website