vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Educació primària

APRENENTATGE EXPERIMENTAL I CREATIU

(DE 6 A 12 ANYS)

Noves maneres d'aprendre

Apostem per crear un sistema educatiu que serveixi per potenciar el desenvolupament cognitiu, físic, emocional, maduratiu i social dels nens i nenes. Afavorim el treball cooperatiu i per internivells. D’aquesta manera podem treballar més la diversitat i la inclusió. Busquem incentivar la motivació i el gust per aprendre dels alumnes, sense deixar de banda les seves emocions.

Treballem les llengües a partir de diferents tipologies textuals i en entorns reals de comunicació i d’aprenentatge en català, castellà i anglès. Avancem en les nostres habilitats de comunicació oral i escrita.

Descobrim les matemàtiques que hi ha en el nostre entorn de manera manipulativa i a partir de la vivència. Treballem la resolució de problemes, ens plantegem conjectures matemàtiques adients a situacions quotidianes i en comprovem la veracitat, establim relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte matemàtic.

Impartim una hora per setmana de medi en anglès, Science. Aplicant la metodologia Treball per projectes, ens plantegem preguntes sobre el medi i utilitzem estratègies de cerca de dades i d’anàlisi dels resultats, i interpretem el present a partir dels canvis i continuïtats al llarg del temps per comprendre millor la societat en què vivim.

Utilitzem elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques i descobrir les nostres habilitats i capacitats creatives i artístiques.

Valorem la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut i prenem consciència de quins són els propis límits i les possibilitats del cos en la realització d’activitats físiques diverses. Participem en jocs col·lectius de manera activa i respectuosa amb les normes i amb els companys.

Treballem la cultura religiosa a partir dels diferents valors que vertebren la nostra societat. Coneixem i respectem les religions que ens envolten. Continuem el treball de les emocions que vam iniciar a Educació Infantil.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website