vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Educació primària

APRENENTATGE EXPERIMENTAL I CREATIU

(DE 6 A 12 ANYS)

Noves maneres d'aprendre

Apostem per crear un sistema educatiu que serveixi per potenciar el desenvolupament cognitiu, físic, emocional, maduratiu i social dels nens i nenes. Afavorim el treball cooperatiu i per internivells. D’aquesta manera podem treballar més la diversitat i la inclusió. Busquem incentivar la motivació i el gust per aprendre dels alumnes, sense deixar de banda les seves emocions.

Treballem les llengües a partir de diferents tipologies textuals i en entorns reals de comunicació i d’aprenentatge en català, castellà i anglès. Avancem en les nostres habilitats de comunicació oral i escrita.

Descobrim les matemàtiques que hi ha en el nostre entorn de manera manipulativa i a partir de la vivència. Treballem la resolució de problemes, ens plantegem conjectures matemàtiques adients a situacions quotidianes i en comprovem la veracitat, establim relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte matemàtic.

Treballem el coneixement del medi natural i social partint de situacions d’aprenentatge que permeten que l’alumnat desenvolupi destreses i estratègies pròpies del pensament científic, propiciant la indagació i el descobriment del món que l’envolta. Posant esment als reptes i situacions del present i de l’entorn local i global, promovem la consciència cívica, democràtica, solidària, sostenible i compromesa.

Utilitzem elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques i descobrir les nostres habilitats i capacitats creatives i artístiques.

Valorem la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut i prenem consciència de quins són els propis límits i les possibilitats del cos en la realització d’activitats físiques diverses. Participem en jocs col·lectius de manera activa i respectuosa amb les normes i amb els companys.

Treballem la cultura religiosa a partir dels diferents valors que vertebren la nostra societat. Coneixem i respectem les religions que ens envolten. Continuem el treball de les emocions que vam iniciar a Educació Infantil.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website