vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Batxillerat Dual

DOBLE TITULACIÓ BATXILLERAT

AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

(DE 14 A 18 ANYS)

Diploma Dual Internacional

NOVETAT 2018-2019

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: el títol de Batxillerat i l’American High School Diploma. Quan acaben els seus estudis, els estudiants del Diploma Dual assoleixen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units en acabar la High School, reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món.

El programa es desenvolupa totalment en llengua anglesa, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb d’altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua l’alumnat per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumnat del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques dels Estats Units (llengua, història, cultura…), mentre que la resta se li convaliden.

3rd Year of ESO*:
English & Life Management Skills (electiva obligatoria)

4th Year of ESO:
English & U.S History

1st Year of Batxillerat:
U.S Government/Economics

2nd Year of Batxillerat:
Elective*

*El programa ofereix la possibilitat de cursar aquesta matèria a 1r de Batxillerat. Així es redueix la durada a 3 anys

4th Year of ESO:
English & Life Management Skills (electiva obligatoria)

1st Year of Batxillerat:
English & U.S History

2nd Year of Batxillerat:
U.S Government/Economics & Elective

1st Year of Batxillerat:
English, U.S History & Life Management Skills (electiva obligatoria)

2nd Year of Batxillerat:
English, U.S Government/Economics & Elective

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website