vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

escola-verda

ESCOLA VERDA

L’escola Vedruna de Malgrat de Mar fa 18 anys va iniciar un projecte per incorporar la sostenibilitat dins del seu projecte educatiu. Volem preparar els nostres alumnes per ser ciutadans responsables i el màxim de respectuosos possible amb el seu entorn.

Incloure temes com el reciclatge, l’estalvi d’aigua i energia, la sobreexplotació de recursos naturals, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació…..en els diferents àmbits educatius forma part de les accions que realitzem al llarg del curs.

Conèixer quin impacte tenen les nostres accions és el gran pas de l’educació per la sostenibilitat. Realitzem accions que estimulin l’alumnat a reflexionar i a aprendre models essencials en educació sostenible.

escola-plurilingue

ESCOLA PLURILINGÜE

En el marc del Projecte lingüístic de l’escola, oferim elements formatius que permetin a l’alumnat de comprendre i expressar-se en el màxim de llengües possible: català, castellà, anglès i, de forma optativa, alemany. El Departament de Llengües ofereix estades i intercanvis al Regne Unit i a Alemanya, i gestiona l’accés als exàmens de Cambridge i de l’Institut Goethe per tal d’obtenir la certificació oficial. Al llarg de l’any es fan diverses activitats per promoure la presència de les llengües estrangeres a l’escola i s’ofereix la possibilitat d’obtenir la titulació del Batxillerat Dual, High School Diploma.

filo318

PROJECTE FILOSOFIA 3.18

Aquest projecte s’inicia a Educació Infantil per tal de formar alumnes que parlin i pensin raonadament, que siguin més creatius i més feliços i, sobretot, capaços de respectar les idees dels altres. A Educació Primària s’enfoca a desenvolupar un pensament crític basat en criteris justificats i raonats, i un pensament curós que desvetlli la sensibilitat, l’estima i l’afecte de les relacions. A l’Educació Secundària aprofundim en el pensament crític que permeti a l’alumnat aprendre a desenvolupar habilitats lògiques, de recerca i d’organització de la informació, per tal que puguin pensar millor per ells mateixos i esdevenir persones crítiques, obertes, tolerants i democràtiques.

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns de l’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website