vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Batxillerat

Persones responsables amb capacitat crítica

(DE 16 A 18 ANYS)

Mobilitzant els recursos personals

El Batxillerat acull els alumnes amb inquietuds pel que fa al món de les Arts plàstiques, les Ciències socials, la Ciència i la Tecnologia, i les Humanitats. L’alumnat comença a gestionar el seu camí acadèmic, a agafar-ne les regnes, a dissenyar un itinerari que els ha de dur als Cicles Formatius de Grau Superior o als graus universitaris. El professorat estableix vincles i treballa de manera conjunta amb ells per tal que, de manera cada vegada més autònoma, els nois i noies vagin traçant el seu camí.

L’atenció personal i el seguiment individualitzat

La comunicació propera amb les famílies

Un ambient de confiança i complicitat

El seguiment personalitzat del treball de recerca

El compromís i la responsabilitat de l’alumnat

L’atenció personal i el seguiment individualitzat

La comunicació propera amb les famílies

Un ambient de confiança i complicitat

El seguiment personalitzat del treball de recerca

El compromís i la responsabilitat de l’alumnat

Creativitat

Autonomia

Emprenedoria

Sostenibilitat

Interdisciplinarietat

Projecte Plurilingüe

Preparació per als exàmens oficials de Cambridge

Oferta d’estades a l’estranger

English Day

Projecte de Ciències

Participació a les proves Cangur de matemàtiques

Setmana de la Ciència

Apropar la ciència a l’aula amb xerrades i conferències d’experts

Projecte Batxiarts

Estudi transversal de diferents estils i períodes artístics a partir de la història, la música, la literatura i l’art.

Amb metodologies motivadores i actualitzades

Estimulant la constància i la tenacitat

Valorant la feina ben feta

Potenciant la iniciativa i la descoberta a través de les pràctiques de laboratori

Treballant de manera conjunta professorat i alumnat

Visitant institucions i empreses d’interès acadèmic o professional

A través de l’argumentació, el debat, la reflexió i l’anàlisi

Desenvolupament intel·lectual, ètic, social i espiritual de la persona

Tutoria individualitzada

Avaluació contínua

Grups reduïts

Estada a l’empresa

Orientació acadèmica i professional

Assessorament psicopedagògic

Possibilitat de cursar matèries per la IOC

Participació en diferents olimpíades: Filosofia i Economia

Activitats culturals: teatre, museus, exposicions, cinema

Informació dia a dia a través de la plataforma digital

Primer

LLengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera: Anglès

Filosofia

Educació física

Tutoria

Treball de recerca

Segon

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Estrangera: Anglès

Història de la Filosofia

Història

Tutoria

Treball de recerca

Humanitats i Ciències Socials:

*Llengua i Cultura Llatines I i II

*Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II

Economia I

Empresa i Disseny de Models de Negoci II

Literatura Universal I

Literatura Catalana II

Literatura Castellana II

Història del Món Contemporani

Història de l’Art

Geografia II

Ciències i Tecnologia:

*Matemàtiques I i II

*Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II

Biologia I i II

Física I i II

Química I i II

Tecnologia i Enginyeria I i II

Dibuix Tècnic I i II

Arts Plàstiques, Imatge i Disseny:

*Dibuix Artístic I i II

Volum I

Disseny II

Fonaments Artístics II

Projectes Artístics I

*Obligatòries

Anuals:

Funcionament d’Empresa

Física

Psicologia

Creació Fotogràfica i Cinematogràfica

ODS*

Trimestrals Franja 2:

Matemàtiques Aplicades a Problemàtiques Socials

Biomedicina

Publicitat

Programació i Robòtica

Trimestrals Franja 3:

Reptes Científics Actuals: Física i Química

Ciutadania, Política i Dret

Disseny en 2D i 3D

*Optativa de 2n de Batxillerat.

Itineraris

Descarrega a continuació els itineraris de batxillerat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website