vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Batxillerat

Persones responsables amb capacitat crítica

(DE 16 A 18 ANYS)

Mobilitzant els recursos personals

El Batxillerat acull els alumnes amb inquietuds pel que fa al món de les Arts plàstiques, les Ciències socials, la Ciència i la Tecnologia, i les Humanitats. L’alumnat comença a gestionar el seu camí acadèmic, a agafar-ne les regnes, a dissenyar un itinerari que els ha de dur als Mòduls de Grau Superior o a la Universitat. El professorat estableix vincles i treballa de manera conjunta amb ells per tal que, de manera cada vegada més autònoma, els nois i noies vagin traçant el seu camí.

Modalitats Batxillerat

Cultura audiovisual

L’atenció personal i el seguiment individualitzat

La comunicació propera amb les famílies

Un ambient de confiança i complicitat

El seguiment personalitzat del treball de recerca

El compromís i la responsabilitat de l’alumnat

Creativitat

Autonomia

Emprenedoria

Sostenibilitat

Interdisciplinarietat

Projecte Plurilingüe

Preparació per als exàmens oficials de Cambridge

Oferta d’estades a l’estranger

English Day

Projecte de Ciències

Participació a les proves Cangur de matemàtiques

Setmana de la Ciència

Apropar la ciència a l’aula amb xerrades i conferències d’experts

Projecte Batxiarts

Estudi transversal de diferents estils i períodes artístics a partir de la història, la música, la literatura i l’art.

Amb metodologies motivadores i actualitzades

Estimulant la constància i la tenacitat

Valorant la feina ben feta

Potenciant la iniciativa i la descoberta a través de les pràctiques de laboratori

Treballant de manera conjunta professorat i alumnat

Visitant institucions i empreses d’interès acadèmic o professional

A través de l’argumentació, el debat, la reflexió i l’anàlisi

Desenvolupament intel·lectual, ètic, social i espiritual de la persona

Tutoria individualitzada

Avaluació contínua

Grups reduïts

Estada a l’empresa

Orientació acadèmica i professional

Assessorament psicopedagògic

Possibilitat de cursar matèries per la IOC

Participació en diferents olimpíades: Filosofia i Economia

Activitats culturals: teatre, museus, exposicions, cinema

Informació dia a dia a través de la plataforma digital

Primer

LLengua catalana I

Llengua castellana I

Llengua estrangera I

Filosofia

Educació física

Ciències per al món contemporani

Cultura religiosa

Treball de recerca

Segon

Llengua catalana II

Llengua castellana II

Llengua estrangera II

Història de la Filosofia

Història

Treball de recerca

Humanitats i Ciències Socials:

*Llatí I i II

*Matemàtiques Ciències Socials I i II

Economia de l’Empresa I i II

Literatura Catalana

Literatura Castellana

Història del Món Contemporani

Història de l’Art

Geografia

Psicologia (m.e.)

Sociologia (m.e.)

Ciències i Tecnologia:

*Matemàtiques I i II

Biologia I i II

Física I i II

Química I i II

Tecnologia Industrial I i II

Dibuix Tècnic I i II

Arts (Arts Plàstiques):

*Fonaments de l’Art I i II

Volum

Disseny

Dibuix Artístic I i II

Cultura Audiovisual I i II (m.e.)

Espai i Entorn (m.e.)

*Obligatòries
m.e.= matèries específiques

Itineraris

Descarrega a continuació els itineraris de batxillerat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website