vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 13 A 16 ANYS)

Desenvolupant totes les capacitats

L’ESO és una etapa de forts canvis perquè entrem de ple en l’adolescència. La col·laboració entre famílies i escola és un element clau per tal d’ajudar-los a ser persones competents en tots els àmbits, autònoms i amb esperit crític.

Treballem la lectura, l’escriptura, la comunicació oral, l’anàlisi lingüística i la literatura per tal que l’alumnat construeixi els seus aprenentatges, prengui consciència del seu progrés i desenvolupi habilitats com expressar-se oralment i per escrit, comprendre missatges diversos, respectar i valorar la diversitat lingüística de l’entorn, en definitiva, actituds indispensables per a la construcció personal i social.

Enfoquem la competència matemàtica com a l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic a la resolució de problemes diversos en situacions quotidianes. Focalitzem els aprenentatges en els processos i en l’activitat experimental. Treballem les formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

Enfoquem la competència científica i tecnològica com a la capacitat d’utilitzar els coneixements i les metodologies per explicar la naturalesa i la tècnica, plantejant preguntes i arribant a conclusions basades en proves per comprendre els canvis causats per l’activitat humana i la responsabilitat que cada individu hi té com a ciutadà.

Aquest àmbit inclou les ciències socials (geografia i història), la cultura clàssica, l’emprenedoria i la cultura religiosa. Oferim les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en canvi per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que permeti a l’alumnat d’intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política sabent gestionar la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.

Amb la música i l’educació visual i plàstica, la competència artística desenvolupa l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren les arts en els contextos socials en què són presents. La implicació educativa d’aquesta competència ha d’afavorir l’aprenentatge de les arts en tots els seus vessants.

Les competències de l’àmbit de l’educació física s’organitzen a partir de quatre dimensions: activitat física saludable, esport, activitat física i temps de lleure, i expressió i comunicació corporal. L’activitat física contribueix al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida i al desenvolupament d’hàbits saludables. El fet de sentir-se bé amb el propi cos millora l’autoconcepte i l’autoestima.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website