Assessorament psicopedagògic

Assessorament psicopedagògic.

  • Des de l’escola s’ofereix assessorament psicopedagògic per alumnes pares, i professors en totes les etapes d’Infantil, Primària, ESO i  Batxillerat.
  • Es fa un seguiment des de les tutories de tots els cursos i es vetlla pel desenvolumament integral de l’alumne, valorant els seus aprenentatges i l’estat emocional.
  • Es detecten posibles problemas d’aprenentatge en les diferents etapes i s’orienta a les famílies i professors  sobre com ajudar als alumnes i fills en quest procès.
  • Es té especial cura en el desenvolupament emocional de l’alumne, tenint en compte les realitats de cada familia i respectant els diferents estils educatius.
  • Es fa un seguiment dels alumnes des de EI 3 anys a Batxillerat i es prenen les mesures adequades, juntament amb la família i el Departament d’Ensenyament, per afavorir l’adquisició dels aprenentatges i  desenvolupar un sa estat  emocional .
  • Es tracta cada cas individualment, ajustant, si és necessari, el currículum a les característiques i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.  En aquests casos, l’avaluació és individualitzada  i enfocada al currículum personalitzat  elaborat en cada cas.
  • En situacions personals , familiars i puntuals es donen pautes d’actuació per families i professorat per a apropar-nos tots plegats a la situación viscuda per l’alumne i facilitar les eines necessàries per afrontar amb èxit tant els aprenentatges com la situación emocional viscuda. També et pot interessar...

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements forma...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l’A...

llegir més »

Projecte Educatiu

  Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de M...

llegir més »