MICROSCOPIA: MITOSI

US ADJUNTO LES IMATGES DE LES MITOSIS.

OBSERVEU LES ETAPES DE LA DIVISIÓ CEL·LULAR, SOBRETOT LES PRIMERES ETAPES DE LA MITOSI.