Aquesta etapa obligatòria d’Educació secundària consta de quatre cursos. Comença als 12 anys amb els alumnes que acaben l’Educació primària i acaba als 16 anys. És una etapa de forts canvis, els alumnes passen de ser nens i nenes a créixer i entrar de ple en l’adolescència, per la qual cosa el paper del professorat és un element clau en el seu desenvolupament. La tutoria és una eina fonamental per nosaltres, per vetllar pels alumnes i el seu desenvolupament, és amb aquesta intenció que tenim grups reduïts de tutoria, amb tres tutors a cada curs.

 

Per tal que els nostres alumnes siguin persones competents en tots els àmbits, autònomes i amb esperit crític, és important una bona coordinació entre tot el professorat, començant per una coordinació amb l’etapa de primària i acabant a quart curs, posant especial atenció a l’orientació acadèmica posterior, així com en la integració a la vida laboral.

 

L’atenció a la diversitat és d’especial importància en totes les matèries, perquè tots els nostres alumnes puguin gaudir de les  mateixes oportunitats. Disposem de grups flexibles tant a llengües com a matemàtiques.

 

El currículum de l’educació secundària estableix matèries comunes i matèries optatives. Dintre totes les  matèries optatives,  s’ofereix una segona llengua estrangera d’Alemany.

A 4t d’ESO les matèries optatives van en funció de l’itinerari triat per l’alumne, sempre d’acord i orientat amb les possibilitats de l’alumne i possibles estudis posteriors.

 

Des de primer a tercer d’ESO, els alumnes desenvolupen un treball de síntesi  i a quart un projecte de recerca a final de curs. En aquest treball els alumnes han de mostrar iniciativa i autonomia al voltant d’un fil conductor que serà diferent per a cada curs, alhora que treballen cooperativament amb els companys, la qual cosa serà de vital importància en el seu futur.

 

Cal remarcar que l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria és continu i diferenciat segons les diferents matèries.

 També et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »