És el seguiment de l'alumne en tots els àmbits de l'educació, entesa aquesta com un procés integral (acadèmic i personal) al llarg de tota la seva vida escolar.

El seguiment tutorial és un dels elements clau del procés educatiu, ja que a partir d'ell podem orientar, d'una manera personalitzada, l'alumne vers la seva formació acadèmica i, sobretot, com a persona: autoconeixement, valors, educació emocional, hàbits de vida...

El tutor s'ocupa d'impulsar el rendiment escolar dels alumnes i de perfeccionar el desenvolupament de la seva personalitat.

És indispensable que hi hagi una comunicació total entre alumne, família i escola. El tutor orienta, aconsella i anima des d'una perspectiva sincera, realista i optimista el desenvolupament i maduració de l'alumne.

A Infantil i Primària

Comptem amb temps necessari  per complementar l'organització del currículum destinant als desenvolupament d'activitats d'acció tutorial amb el grup classe.

Per tal de garantir la continuïtat de l'acció tutorial s'intenta que el tutor/a sigui el mateix al llarg de cada cicle. Com a responsable del seguiment de l'alumnat, vetlla especialment per l'asolliment progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a.

A Secundària i Batxillerat.

S'imparteix una hora setmanal de tutoria amb el grup classe en cadascun dels cursos durant els quals es fan activitats amb tots els alumnes del grup. Cada tutor disposa d'una hora setmanal per atencions individualitzades.

Els objectius i les activitats que es duen a terme són:

  • L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat; itineraris acadèmics i professionals, situació de l'entorn, món laboral, presa de decisions.
  • La cohesió i dinamització del grup classe.
  • Convivència i participació; relació amb altres, participació al centre, habilitats socials, reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia...També et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »