El projecte Escola Multilingüe respon a la voluntat de la nostra escola de donar als alumnes els coneixements necessaris per l'obertura al diàleg i al món, a través de l'impuls de l'estudi de les llengües estrangeres. 

L'anglès és la primera llengua estrangera de l'escola. Els alumnes la comencen a aprendre des que són ben petits, a Educació Infantil. En aquestes edats es treballa sobretot a nivell oral, evidentment, i a mesura que els nens i nenes avancen en els seus coneixements, s'incorporen les habilitats de la comprensió lectora i l'expressió escrita. Volem garantir que acaben l'educació obligatòria amb capacitat per a comunicar-se en la llengua estrangera i això, juntament amb les exigències de la societat en què vivim, fa que també els preparem per poder presentar-se a exàmens oficials que els permetin obtenir una certificació que reconegui els seus esforços, el treball realitzat i el nivell de competència adquirit, a partir de tercer de Primària i fins a Batxillerat.

A més de l'anglès, a Secundària s'ofereix la possibilitat d'estudiar alemany com a segona llengua estrangera. Els alumnes que escullen aprendre una segona llengua estrangera la cursen durant quatre anys, tota la secundària, per garantir uns coneixements mínims al final de l'etapa. Igual que amb l'anglès, se'ls ofereix també la possibilitat de fer exàmens oficials per certificar els coneixements obtinguts.

Aquesta voluntat de donar als alumnes un coneixement més ampli de les llengües estrangeres s'ha vist reflectida en l'organització interna de l'escola. En els darrers anys hem anat incrementant les hores d'anglès, des d'Infantil fins a Secundària. A Educació Infantil es fan tres hores setmanals, basades en la pràctica oral de la llengua, treballant a partir de centres d'interès diversos. A Educació Primària es fan cinc hores setmanals d'anglès, quatre de contingut pròpiament de la matèria i una més dedicada a treballar un tema de medi per trimestre (Science). A Educació Secundària es fan tres hores setmanals a primer i quatre a segon, tercer i quart. En aquesta etapa els alumnes de primer, com a novetat d'aquest curs, treballen per projectes. Es tracta d'aprofitar diferents centres d'interès per treballar els diferents aspectes de la competència lingüística. Els grups són aleatoris. D'aquesta manera, tots els alumnes poden aprofitar els coneixements dels altres i aportar els seus propis al grup, enriquint-se del treball cooperatiu. A partir de segon, els alumnes es divideixen en tres grups de nivell. Amb aquesta distribució es pretén que cada alumne pugui ser atès segons el seu ritme d'aprenentatge, fent més incidència en les habilitats que a cadascú li cal aprofundir. A Batxillerat, com marca el currículum, es fan tres hores setmanals i es treballa en dos grups de nivell.

Els objectius principals que ens marquem com a departament és potenciar la pràctica oral i la preparació dels alumnes per fer els exàmens oficials. L'aprenentatge d'una llengua ens ha de servir per a comunicar-nos en situacions de la vida quotidiana, per la qual cosa fem una gran incidència en les activitats orals. 

Per veure les experiències que anem treballant, cliqueu aquest enllaç

http://livingenglishatvedruna.blogspot.com.es/ 
També et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »