CLIL: Content Language Integrated Learning

Clilling at school!!

We are currently developing this methodoly in our school and we have to recognise that it's being a great success!! We would like to tell you in which subjects we are using English as a means of communication and learning in both of the educational stages: primary and secondary school. 

At primary school, we have science lessons in English, so one of the four lessons a week is taught in English. The objective of these lessons is to learn new teaching units about the environment that surrounds, such as the recycling process and the awareness the students have of it; the sea animals and their habitats, features and diet; how to make a family tree; the plants and their reproduction; food and healthy habits.

At secondary schools, students have several subjects in which some of the teachins units are taught in English as well, such as Physics and Chimestry, Economy, Becoming a Historian, Mathematics and Literature. Secondary students have the opportunity to dive into the complexity of these subjects and become aware of concepts that migh be relevant for their future.

 

Què és el CLIL?

L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL) fa referència a aquelles situacions en les quals les matèries curriculars o part de les matèries s’ensenyen a través d’una llengua estrangera amb un doble objectiu, d’una banda, òbviament, l’aprenentatge dels continguts popis d’aquella matèria; d’altra banda, l’aprenentatge simultani d’una llengua estrangera.

El CLIL, doncs, implica estudiar matèries com ara les ciències, la història, la química o la literatura en una llengua diferent a la llengua pròpia de l’alumnat. En el rerefons d’aquesta metodologia hi ha el fet que, en els contextos escolars, s’ha observat un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres quan aquestes es fan servir per impartir matèries curriculars que no pas quan s’ensenyen per mitjà dels currículums habituals, que tracten aquestes llengües com a assignatures independents.

El terme CLIL, per tant, s'utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s'utilitza una llengua addicional (segona llengua o lengua estrangera) per a l'ensenyament i l’aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.

Una lliçó de CLIL hauria de combinar els següents elements, les anomenades “quatre Cs”: Continguts, atès que l’alumnat ha de progressar en el coneixement dels temes específics del currículum; Comunicació, emprant la llengua per a aprendre mentre s’aprèn a usar la llengua mateixa; Cognició, desenvolupant les estratègies cognitives que enllacen la formació de conceptes concrets i abstractes, els coneixements i la llengua; i Cultura, permetent l’exposició de l’alumnat a perspectives variades i a coneixements compartits.

Per tal de treballar en CLIL és molt important la col·laboració estreta entre els especialistes de la segona llengua i els especialistes de les diferents matèries, a l’hora de dissenyar els materials i la feina a l’aula.

De mica en mica, l’alumnat va focalitzant la seva atenció en els continguts que se li estan explicant, els quals requereixen d’ell tot un seguit d’estratègies cognitives complexes, i no tant en la llengua que s’utilitza com a vehicle d’aquests aprenentatges. És aleshores quan la llengua està plenament en ús i adquireix tot el seu sentit. És una llengua real en un context real.També et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »