Exàmens oficials Institut Goethe

EXÀMENS A L’INSTITUT GOETHE

Com en els darrers anys, els alumnes que ho desitgen es presenten als exàmens oficials del Goethe Institut d’alemany.

Al nivell A1, els alumnes han de ser capaços d’entendre i utilitzar expressions quotidianes i frases bàsiques destinades a satisfer necessitats concretes. Sap presentar-se a sí mateix i a altres persones, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de forma senzilla sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i clar, i estigui disposat a ajudar-lo.

Al nivell A2, els alumnes són capaços d’entendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees que li són de rellevància immediata. Sap comunicar-se en situacions simples i quotidianes que requereixin un intercanvi senzill i directe d’informació sobre assumptes corrents i coneguts. Sap descriure en termes senzills els seus antecedents personals, acadèmica o professionals, l’entorn immediat i temes de primera necessitat.

Els alumnes que fan l'examen B1 són capaços de comprendre els punts principals d'una conversa clara i en llengua estàndard si es tracta de qüestions que els són conegudes, com assumptes de feina, estudis, temps lliure, etc. Sap sortir-se'n de situacions que puguin sorgir al viatjar a una zona en la que es parli l'idioma. Pot expressar-se de manera senzilla i coherent sobre temes coneguts o d'interès personal. Sap descriure experiències i fets, somnis, desitjos i ambicions, així com justificar o bé explicar breument les raons d'opinions o d'intencions.

 

RECONEIXEMENT DE L'INSTITUT GOETHE

Els certificats del Goethe Institut gaudeixen d'un ampli prestigi internacional, essent apreciats com a eina de qualificació per a empreses i institucions educatives de formació continuada d'un gran nombre de països. Comencen amb l'examen A1 (principiants) i acaben amb el nivell més alt, el C2 (coneixements d'alemany gairebé com els d'un nadiu).

Els certifcats del Goethe Institut són reconeguts internacionalment. El goethe-Zertifikat C2 possibilita els estudiants estrangers per a l'accés a les universitats i escoles superiors alemanyes.

Els certificats que lliura el Goethe són d'utilitat a les escoles superiors estrangeres. El Goethe B2 i C1 eximeixen els alumnes de batxillerat d'assistir a l'assignatura d'alemany, en alguns països. En moltes de les universitats de la UE, demostrar que s'està en possessió d'un dels Goethe Zertifikate permet el reconeixement de crèdits de lliure elecció.  

El Goethe Zertificat A1, Start Deutsch 1, garanteix els coneixements d'alemany necessaris per al visat de reagrupació familiar. Aquest examen també reconeix uns coneixements bàsics de l'idioma i correspon al primer nivell (A1) dels sis de l'escala del Marc Comú de Referència Europeu per a les llengües (MCER).

 

ENTREGA DE CERTIFICATS

A l'escola creiem que és molt important valorar l'esforç que suposa l'aprenentatge d'una llengua i l'obtenció d'aquests certificats. Així doncs, cada any organitzem un acte al Centre Cultural per atorgar a cada alumne el seu diploma, juntament amb els dels Exàmens de Cambridge. Si voleu veure fotos, més avall hi trobareu l'àlbum corresponent a aquest curs 2014-15


També et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »