Objectiu del curs

                  Objectiu triennal 2015-2018

SER PER COMUNICAR

Ens agrada, abans que res, recordar-vos el sentit que té, per a les Escoles Vedruna de tota Europa, el fet de compartir un Objectiu Educatiu comú. És una resposta:

 • Al desafiament que ens proposa la Proposta Educativa Vedruna d'educar de manera que 'la persona sigui capaç d'un projecte de vida amb sentit i afrontar els desafiaments del món contemporani'.
 • A la invitació que ens fa el Projecte Marc de Pastoral d’Acompanyar la Vida i ser anunci de Vida.
 • A les necessitats del nostre alumnat i de la comunitat educativa. Què podem oferir i oferir-nos per experimentar en el dia a dia de la nostra missió les paraules de Jesús: 'Jo he vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir'.

L’objectiu es desglossa en tres cursos per donar-hi continuïtat:

Curs 15-16:   “Em comunico amb mi mateix, m’escolto”

Valors en joc: el valor d’escoltar, de l’escolta, del silenci,...

 

Curs 16-17:   “Em comunico amb els altres”

Valors en joc: el valor de la trobada amb l’altre, l’empatia, l’acolliment,...

 

Curs 17-18:   “Comunico a la societat”

Valors en joc: el valor del compartir, de la denúncia, de donar a conèixer,...

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ

             Els educadors trobem en la comunicació un objectiu ineludible a l'hora de preparar als nostres alumnes per afrontar amb èxit el seu futur. En les matèries, en les diferents àrees, en el currículum, en el treball transversal, la comunicació suposa una competència bàsica que ja estem desenvolupant. De fet, l'impuls d'estratègies, tècniques, habilitats i destreses orientades a fomentar la capacitat d’utilitzar una llengua i saber situar-se en el context comunicatiu constitueix una necessitat prioritària en la planificació educativa.

            Des de les Escoles Vedruna considerem que la comunicació és un procés social, indispensable per a la convivència humana i la plena realització de la persona:

 • La comunicació és el principi bàsic de l'organització social.
 • La comunicació és un procés articulat al voltant del fenomen de compartir, de posar en comú, de vincular.
 • La matèria primera de la comunicació és la interacció, és a dir, la TROBADA amb l’altre.
 • La comunicació és condició per al desenvolupament personal. Quan ens comuniquem mostrem com som, què pensem i com ens vam presentar. La comunicació implica diàleg, comptar amb l'altre. Alhora, implica la capacitat de saber escoltar, de captar i de ser sensible.

            Per tant, volem considerar, a l'hora de treballar aquest objectiu, tres claus fonamentals en el procés comunicatiu:

 • Per comunicar-nos necessitem desenvolupar prèviament certes actituds: l'empatia, el respecte, la resiliència, l'esforç, la humilitat, l'alteritat, la coherència .... Necessitem conèixer-nos, escoltar-nos i descobrir com som.
 • Si a més volem que la comunicació sigui efectiva necessitem descobrir les nostres emocions i sentiments i, més important encara, desenvolupar la capacitat per compartir-los: la TROBADA amb l’altre.
 • Fruit de la trobada amb l'altre ha de ser el desig de projectar-nos junts cap als altres, cap a l'entorn i cap a la societat. El ANUNCI del que som i estem cridats a ser.
 • Així doncs, el procés comunicatiu, entès en clau carismàtica i cristiana, el sintetitzem en: ESCOLTA-TROBADA-ANUNCITambé et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »